Integritetspolicy

Hem » Integritetspolicy

Policy för hantering av personuppgifter och cookies.

1. Allmänt
Genom att gå in på hyrhusvagnar.se godkänner du villkoren i denna policy för hanteringen av personuppgifter och cookies i samband med din användning av hemsidan. För användning av erbjudna tjänster på hemsidan gäller särskilda villkor.
Ansvariga för hemsidan är Borås Husvagnstjänst AB, med org.nr. 559013-9407. För kontakt och frågor vänligen skicka e-post till info@hyrhusvagnar.se. För övriga kontaktuppgifter se hemsidan, hyrhusvagnar.se.

2. Cookies
hyrhusvagnar.se använder cookies. En cookie är en liten textfil som sparas på hemsidebesökarens dator. En cookie kan vara antingen en sessionscookie eller en cookie som lagras under längre tid. En sessionscookie försvinner när webbläsaren stängs ner, medan en lagringscookie sparas. Den sparas för att hemsidebesökaren ska kunna använda hyrhusvagnar.se som vi har tänkt. Det kan t.ex. handla om att språkval eller andra preferenser sparas för att underlätta för hemsidebesökaren vid nästa besök.
Vi använder cookies för att göra användandet av hemsidan lättare, samt för att kunna anpassa användandet efter användaren. hyrhusvagnar.se har även cookies för att beräkna och rapportera användarantal och trafik.
Vi använder även s.k. tredjepartscookies från andra företag för att göra marknadsundersökningar och trafikmätningar. Via din webbläsare kan du både radera cookie samt stänga av möjligheten för oss att lagra cookies på din dator. Väljer du att göra detta kan dock ett flertal funktioner på hyrhusvagnar.se sluta att fungera korrekt.

3. Personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar är de som du själv väljer att lämna till oss, till exempel om du kontaktar oss via formuläret på hemsidan eller skickar e-post till oss. Dessa uppgifter kommer vi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan. Om du anmäler dig till nyhetsbrevet kommer uppgifterna även att användas i samband med hanteringen av utskick samt i marknadsföringssyften.
Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners på det sätt och i den omfattning som krävs för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig i form av till exempel utskick av nyhetsbrev.
Som registrerad har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig samt få eventuellt felaktiga uppgifter rättade eller begära att bli raderad. Personuppgiftsansvarig är Borås Husvagnstjänst AB. För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran enligt stycket ovan ber vi dig kontakta info@hyrhusvagnar.se.

4. Immaterialrätt
Allt material på hemsidan, inklusive texter, bilder, varumärken samt design och grafiska profiler tillhör Borås Husvagnstjänst AB eller våra samarbetspartners. All användning, utöver vad som krävs för att använda hemsidan, eller kopiering av dig som användare kräver Borås Husvagnstjänst AB skriftliga godkännande. All användning i strid mot dessa villkor kan komma att resultera i rättsliga påföljder.

5. Ansvar
Borås Husvagnstjänst AB tar inget ansvar för eller garanterar kvaliteten, funktionaliteten eller tillgängligheten på hemsidan eller dess innehåll. I de fall vi hänvisar till tredje part ansvarar vi inte heller för materialet eller innehållet på den tredje partens hemsida.

6. Tillämplig lag
Vid eventuella tvister i anledning av dessa villkor tillämpas svensk rätt med undantag för dess lagvalsregler, med Borås tingsrätt som första domstolsinstans.

Ingen bokning