Rental conditions

Hem » Rental conditions

Regler och hyresvillkor

Uthyrningskontrakt Kabe pdf-icon-small

Uthyrningskontrakt Hobby pdf-icon-small

Vid bokning av husvagn skall halva hyresbeloppet sättas in på bankgiro 400-9809 i samband med bokningen. Resterande del skall sättas in på kontot senast två veckor innan hämtningsdagen. 1500:- skall tas med kontant som deposition vid hämtningen av vagnen och återbetalas när vagnen lämnas tillbaka i samma skicka som den hämtades. 3000:- är depositionen för de nya Hobby vagnarna.

Husv2a

Vid hyra av de nya Hobby-vagnarna krävs både giltigt körkort, pass och betalkort som legitimationskontroll. Observera att ingen utav de nya Hobby-vagnarna lämnas ut om inte samtliga 3 legitimationer visas upp och överstämmer. Tyvärr är detta ett måste för att undvika bedragare.

Husvagnarna skall återlämnas städade invändigt, tvättade utvändigt och med tömd färskvatten- & toalettank. Rökning är förbjuden i alla vagnar. Husdjur tillåts i vissa vagnar. Överträdelser beivras med 3 000 kr.

Ingen bokning